nhatre colage lanhdao airport lamdong night banchat skypark
    This content will be replaced when pagination inits.

Tin tức - Sự kiện

Licogi 16: Doanh thu tăng mạnh, 6 tháng lãi 12,2 tỷ đồng

Tính đến thời điểm 30/06/2014, lỗ lũy kế trên bảng CĐKT của LCG vẫn không nhỏ: 268,2 tỷ - bằng 47,7% vốn điều lệ.

 

Kết quả kinh doanh quý 2: Điểm sáng ở doanh thu

Doanh thu-số liệu nói lên rất nhiều về năng lực cạnh tranh, bán hàng cũng như thị trường của doanh nghiệp-đã nhúc nhích tăng trong kỳ báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm nay.

 

Licogi 16 và những chuyện chưa kể

Nhà máy nhiên liệu sinh học Phương Đông đang đàm phán chỉ phải trả lãi vay cho Ngân hàng năm 2012, 2013 khoảng 30% và các công ty góp vốn như LCG sẽ được hoàn lại khoản chi phí lãi vay đã hạch toán.