Kiên định - Chân thành - Trách nhiệm
Trang chủ
Giới thiệu
Dự án
Quan hệ cổ đông
Tin tức
Thư viện
Tuyển dụng
Liên hệ
Dự án Đường đua công thức 1 Việt Nam
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Tập huấn an toàn lao động
Image Slider
Năm 2020 sẽ ghi nhận lợi nhuận từ dự án Solar Farm Nhơn Hải, tập trung nguồn lực vào ngành điện
Ngày 22/07/2020, đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần LICOGI 16 đã tham gia Ngày hội hiến máu “Giọt máu hồng chia sẻ yêu thương” do Ban chỉ huy Đoàn khối Bộ Xây dựng tổ chức tại Cục công tác phía Nam – Bộ Xây dựng.